Privacy Statement Stenenmarkt

Bricks & Tiles Concept B.V. hierna verder te noemen: “Stenenmarkt” hecht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten. Dit zijn lid/leden of bezoeker(s). Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers van Stenenmarkt.com, hierna te noemen: (de) website. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stenenmarkt houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe Stenenmarkt omgaat met persoonsgegevens van de Leden en bezoekers van de website.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die Stenenmarkt aanbiedt, dient elke bezoeker een persoonlijk Stenenmarkt account aan te maken. Wanneer een bezoeker een persoonlijke account aanmaakt, dient deze bepaalde gegevens over het bedrijf alsmede over zichzelf te verstrekken. Dit betreft contactgegevens zoals naam en adres van het bedrijf evenals naam, achternaam en emailadres van het Lid. Daarnaast dient een Lid c.q. de bezoeker KVK-nummer en bankgegevens in te vullen. Deze informatie, alsmede wachtwoord; IP-adressen en advertentiegegevens verzamelt, gebruikt en deelt Stenenmarkt om de website(s) van Stenenmarkt beter te laten functioneren en om de veilige handel via de website te bevorderen.

Stenenmarkt verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag van Leden en bezoekers tijdens het gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van de computer dat het mogelijk maakt de computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat het Lid c.q. de bezoeker gebruikt, de pagina’s die het Lid c.q. de bezoeker bezoekt en “cookies”. De cookie van Stenenmarkt wordt alleen gebruikt om informatie op te slaan zodat de functionaliteit van de website verbetert. Ook zorgt de cookie ervoor dat persoonlijke instellingen bewaard blijven.

Stenenmarkt verzamelt persoonsgegevens van Leden van Stenenmarkt.com voor de volgende doeleinden: voor het leveren van de diensten; voor de beschikbaarstelling van de website; voor de bevordering van de veilige handel via Stenenmarkt; voor de beantwoording van vragen van de Leden; voor de registratie van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen; voor het innen van vergoedingen; voor het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden zoals nader bepaald in de gebruikersvoorwaarden; voor het afdwingen van de naleving van de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op Leden; om Leden te informeren omtrent de diensten en updates; om het gebruikersgemak van de website te bevorderen; om belangstelling voor diensten bij haar Leden te meten; voor het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen dit alleen indien door Leden hiervoor toestemming is verleend; ter beveiliging en voor analyse- en onderzoeksdoeleinden en om geanonimiseerde statistische gegevens op te kunnen stellen en om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op de website van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Stenenmarkt verstrekt, verhuurt of verkoopt de persoonsgegevens van Leden of bezoekers niet aan derden zonder toestemming van Leden of bezoekers, met uitzondering van de situatie als bedoeld in de Gebruikersvoorwaarden, die van toepassing zijn op alle Leden van de website en een het geval er sprake is van informatie van algemene aard. Elk Lid kan zijn eigen (persoons)gegevens altijd bekijken of inzien en zo nodig wijzigen of verwijderen.

Stenenmarkt kan hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee een Lid, Stenenmarkt verlaat en op websites van derden terecht komt. Stenenmarkt heeft uiteraard geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Stenenmarkt zijn verkregen. Stenenmarkt accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Bricks & Tiles Concept B.V., Meer en Duin 214, 2163 HD te Lisse. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Stenenmarkt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Check daarom regelmatig dit Privacy statement.

 

Stenenmarkt.com
Kronenburgpark 2
5321 JM Hedel

tel: 085 273 1931
fax: 085 273 1932

Ma. t/m Vr.
van 8:00 tot 17:00